Skip to main content

Jsem stále v záruční nebo pozáruční době - jaký je v tom rozdíl? - Knowledgebase / Záruka – Garance - Steinbach Helpdesk

Jsem stále v záruční nebo pozáruční době - jaký je v tom rozdíl?

Authors list

Informace o záruce a záruční době:


V závislosti na tom, kde jste výrobek zakoupili, můžete mít nárok na záruku nebo záruční lhůtu.

V zásadě platí následující:

Záruka je dobrovolný závazek výrobce/prodejce, a proto není pro zákazníka závazná. Je také individuálním rozhodnutím ručitele, v jaké formě záruku nabídne.

Upozorňujeme, že záruka je vždy poskytována na funkčnost určitých částí (nebo celého spotřebiče) po určitou dobu. Přesné podmínky naleznete v příslušném návodu k výrobku, na faktuře nebo na případném záručním listu.

Např: INTEX solný systém - 24 měsíců, titanový článek naopak - 12 měsíců, protože se jedná o opotřebitelný díl.

Záruka je upravena zákonem, je nezávislá na dobrovolné záruce výrobce a platí 24 měsíců od data nákupu. Všimněte si prosím, že je zde obrácené důkazní břemeno. To znamená, že po uplynutí 12 měsíců (6 měsíců do 31. prosince 2021) musíte prokázat, že závada byla přítomna již v době dodání, aby vám mohla být nabídnuta bezplatná výměna nebo oprava.


Kdy začíná běžet 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet následující den:

- dnem, kdy jste zboží fyzicky převzali.

- dnem převzetí posledního zboží, pokud jste si v rámci jedné objednávky objednali více druhů zboží.

- dnem, kdy jste převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední položku, pokud vám bylo zboží dodáno v několika dílčích zásilkách nebo položkách.

Od smlouvy můžete odstoupit i před tímto datem, tj. jakmile jste učinili vlastní objednávku, a nemusíte čekat, až obchodník tuto objednávku přijme - smlouva je uzavřena až v okamžiku přijetí vaší objednávky.

Užitečná Neužitečná

22 z 69 lidem přišla tato stránka užitečná

Přidat komentář

Please log in or register to submit a comment.

Need a password reminder?